| NL | FR

Welkom op de Partena portaalsite, uw directe weg naar onze ondernemingen

Ondernemingsloket

Ondernemingsloket

 
 
Alle adminstratieve formaliteiten voor het opstarten, wijzigen of stopzetten van uw onderneming: één enkel contactpunt, het Ondernemingsloket Partena ! 
 
 
 
Sociale verzekeringen voor zelfstandigen

Sociale verzekeringen voor zelfstandigen

 
De sociale bijdragen voor uw pensioen, uw gezondheidszorgen en uw kinderbijslag als zelfstandige berekenen en ontvangen. Kom bij ons om u beter te kunnen toeleggen op uw ondernemingszin !
 
 
Sociaal Secretariaat

Sociaal Secretariaat

 
 
Kies voor een correcte en stipte loonverwerking. Dankzij de relevante vakinformatie van Partena HR over de risico’s en opportuniteiten in de sociale wetgeving, laat u uw personeelsbeleid maximaal renderen.
 
 
Kinderbijslag voor werknemers

Kinderbijslag voor werknemers

 
Alles over kinderbijslag en kraamgeld voor werknemers: bedragen, rechten, onlinediensten en advies. Kom bij het Kinderbijslagfonds Partena om samen te bouwen aan de toekomst van onze jeugd.
 
 
Onafhankelijk Ziekenfonds

Onafhankelijk Ziekenfonds

 
Vernieuwende diensten en oplossingen voor uw gezondheid en levenscomfort. Maak u het leven aangenamer.Vernieuwende diensten en oplossingen voor uw gezondheid en levenscomfort. Maak u het leven aangenamer.
 

Nieuws